HALAMAN

Alokasi Dana


Alokasi dana adalah pembagian/pemindahan kelebihan dana dari satu kewajiban ke satu atau lebih kewajiban lainnya. Alokasi dana terdiri dari :

  1. Alokasi Dana Remidial

             Form Alokasi Lebih bayar Remidi

  1. Alokasi Dana Lainnya

             Form Alokasi Lebih Bayar